15 сесія 7 скликання

 

ЧЕРЕМОШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Погребищенський  район, Вінницька область

22240  Вінницька область, Погребищенський район,   с. Черемошне, вул. Клубна 20,  телефон 2-67-16 emailCherem@pogrda.gov.ua

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ №258

«16» січня 2017 р.                            15 сесія 7 скликання

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 р.

 

 

Відповідно до ч.1 ст. 143 Конституції України, п.24 ч.1 ст. 26, ч.1, ч.5 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного Кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України №79-VIIIвід 28.11.2014 року «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України, щодо реформ міжбюджетних відносин» та Закону України №71-VIIІ від 28.11.2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», з метою врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету, враховуючи погодження постійної комісії з земельних питань Черемошненської сільської ради (голова комісії Господарець Олександр Антонович) та комісії з питань бюджету (голова - Ільченко марія Трохимівна), сесія сільської ради ВИРІШИЛА:

 

1.      Встановити на території Черемошненської сільської ради Погребищенського району Вінницької області на 2017 рік місцеві податки та збори:

1.1.Податок на майно, в тому числі:

-          Плата за землю:

-          Транспортний податок:

У розмірах, порядку викладених у Положеннях(додається).

2.      Затвердити:

-          Положення про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на майно в Черемошненській сільській раді (Додаток №1)

-          положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум  транспортногоподатку  (Додаток №2)

3.      Рішення набуває чинності з 17 січня 2017 року.

4.      Оприлюднити дане рішення у районній газеті «Колос» та через мережу інтернет.

5.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету Черемошненської сільської ради (Ільченко М.Т.)

 

 

Сільський голова:                                                    В.П. Омельчук

 

       Додаток  1
                                                                           до рішення№258  15сесії сільської ради  07  скликання

від 16 січня 2017р.
                                                                            

ПОЛОЖЕННЯ
про механізм справляння та порядок зарахування до сільського бюджету  сум  плати за землю  в Черемошненській  сільській раді

  Це положення визначає механізм встановлення, справляння і скасування,  а також порядок зарахування до бюджету сум плати за землю в Черемошненській сільській раді, права, обов'язки і відповідальність платників податку та органів, які відповідають за справляння податку і порядок зарахування коштів податку до сільського бюджету.

1. Загальні положення.

             1.1.Відповідно до ст.265 Податкового кодексу України  плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельну ділянку)  являється одним із складових податку на майно, встановлюється відповідно ст.269-289 Податкового кодексу України та  зараховується до  сільського  бюджету,  платниками у порядку і на умовах, що визначаються Податковим кодексом України та цим Положенням.

 

2. Платники земельного податку

           2.1 Платниками  податку є :

2.1.1 Власники земельних ділянок, земельних часток ;

2.1.2.Землекористувачі.

3.Об’єкти оподаткування земельним податком

         3.1.Об'єктами оподаткування є:

         3.1.1.земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

         3.1.2. земельні частки, які перебувають у власності.

                    4. База оподаткування земельним податком

         4.1.Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого Податковим кодексом України та цим Положенням.

        4.2. Рішення  сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянокрозташованих у межах сіл Черемошненської сільської ради офіційно оприлюднюється до 15 липня 2017 року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

 

5. Ставка земельного податку

            5.1.   Встановити ставку податку заземельні ділянкина території  Черемошненської сільської ради ,нормативну грошову оцінкуяких проведено у розмірі0,3 відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

      5.2.Для фізичних осіб:

землі житлової забудови  -  0,3 відсотоквід  нормативної грошової оцінки

рілля, сіножаті, багаторічні насадження - 0,3 відсотка від  нормативної грошової оцінки

5.2. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

      5.3.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів,(нормативну грошову оцінку яких не проведено,)  встановлюється у розмірі  6 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по  області.

6. Пільги  щодо сплати  земельного податку

        6.1. Від сплати земельного податку з 01.01.2017 року звільняються  фізичні особи:

        6.1.1 інваліди першої і другої групи;

       6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 р.

       6.1.3. пенсіонери (за віком);

       6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

      6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та учасники бойових дій.

      6.1.6.Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 даного пункту, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

      - для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селв- не більш як 0,25 гектара;

       - для ведення особистого селянського господарства – до 2 гектарів;

       - для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

        - для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

  6.1.7. Від сплати податку звільняються на період діїєдиного податку четвертої групивласники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток  в оренду платникуєдиного податку четвертої групи.

      6.2. Від сплати земельного податкуз 01.01.2017року звільняються юридичні особи:

      6.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

     6.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно доЗакону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

       6.2.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2.4. заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища та парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва;

6.2.5. дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних закладів сільськогосподарського профілю та професійно-технічних училищ;

6.2.6. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.7. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

6.2.8. релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і

 

обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

6.2.11. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

6.2.12. підприємства, установи, організації, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклуби та авіаційно-спортивні клуби Товариства сприяння обороні України, - за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань та навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

 

 

        6.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

      6.3.1.Не сплачується податок за:

      6.3.1.1. земельні ділянкидержавних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

      6.3.1.2.землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування- землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій(часток) належить державі;

      6.3.1.3.земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

      6.3.1.4земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

      6.3.1.5.земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

7. Особливості оподаткування платою за землю

        7.1. Орган місцевого самоврядування встановлюєставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Орган місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подаєвідповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяцякварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

       7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

        7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам,дошкільним,загальноосвітнім навчальним закладамнезалежно від форм власності і джерел фінансування.

8. Податковий період для плати за землю

         8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

         8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власностіта/або користуванняна нові земельні ділянкиможе бути меншим 12 місяців).

9.Порядок обчислення плати за землю

          9.1. Підставою для нарахування земельного податкує дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майноу сфері будівництва,щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а такожза запитом відповідного контролюючого органуза місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

        9.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного рокуподають відповідному контролюючому органуза місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

         9.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітнуподаткову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

        9.4. За нововідведені земельні ділянкиабо за новоукладеними договорами оренди земліплатник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

          9.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішенняпро внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58  ПодатковогокодексуУкраїни.

У разі переходу права власностіна земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий органнадсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

          9.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової територіїкожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власностікількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

          9.7. Юридична особазменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 цього Кодексуза земельні ділянки, що знаходяться у їх власностіабо постійномукористуванніі входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок такожпоширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеностіінвалідів в Україні"для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

                                   10.Строк сплати плати за землю

         10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власностіабо права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

        10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

        10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковійдеклараціїна поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведеніземельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

         10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

         10.6. При переході права власностіна будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

          10.7. У разі надання воренду земельних ділянок(у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладеннядоговору оренди земельної ділянкиабо з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

          10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової територіїз дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

11. Орендна плата

        11.1. Підставою для нарахування орендної платиза земельну ділянкує договір оренди такої земельної ділянкиоформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органуза місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий органпро укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

        11.2. Платником орендної платиє орендар земельної ділянки.

        11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

        11.4. Розмір та умови внесення орендної плативстановлюються у договорі орендиміж орендодавцем (власником) і орендарем.

        11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

        11.5.1. не може бути меншою 0,3 відсотків нормативної грошової оцінки;

        11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

        11.6. Плата за суборенду земельних ділянокне може перевищувати орендної плати.

        11.7.  Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділу 8- 10 даного Положення.

12. Індексація нормативної грошової оцінки земель

         12.1. Для визначення розміру податку та орендної плативикористовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

          12.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин,за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І : 100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

           12.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 Сільський голова:                                             В.П. Омельчук

 

 

 

        Додаток  2
                                                                           до рішення№258  15сесії сільської ради  07  скликання

від 16 січня 2017р.

ПОРЯДОК

СПРАВЛЯННЯТРАНСПОРТНОГОПОДАТКУ

 

1. Платники податку

 

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, які є об’єктом оподаткування згідно з розділом 2 цього порядку.

 

2. Об'єкт оподаткування

 

2.1 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років(включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 375розмірів мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового(звітного)року.

    Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади,що реалізує державну політаку економічного розвитку, за методикою,затвердженою Кабінетом Міністрів України,виходячи з марки,моделі,року випуску,типу двигуна та розміщується на його офіційному веб-сайті.

 

3. База оподаткування

 

3.1 Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку.

 

4. Ставка податку

 

4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1 цього Порядку

 

5. Податковий (звітний) період

 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

6. Порядок обчислення та сплати податку

 

6.1. Обчислення суми податку з об'єктів оподаткування фізичних осіб  на території сільської ради здійснюється  місцевим фіскальним органом за місцем реєстрації платника податку.

 

6.2. Податкові повідомлення – рішення про сплати сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачуться фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлення-рішень про сплату податку фізичними особами - нерезедентами здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

6.3 Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за встановленою формою.

 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних юридичною особою протягом року, декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

6.4 У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.

 

6.5 За об'єктом оподаткування , придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

 

7. Порядок сплати податку

 

7.1 Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста.

 

8.Строки сплати податку

 

8.1 Транспортний податок сплачується:

 

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податковою повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає, за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Сільський голова:                                                 В.П. Омельчук

 

 

ЧЕРЕМОШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Погребищенський  район, Вінницька область

22240  Вінницька область, Погребищенський район,   с. Черемошне, вул. Клубна 20,  телефон 2-67-16 emailCherem@pogrda.gov.ua

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ №247

«16» січня 2017 р.                            15 сесія 7 скликання

 

Про  встановлення  податку на  нерухоме майно , відмінне  від  земельної ділянки.

 

 Відповідно  до ч.1 ст.143 Конституції України , п.24 ч.1 ст.26, ч.1,ч.5ст.59 закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», бюджетного кодексу  України, Податкового кодексу України, Закону України № 79-VІІІ від 28.11.2014 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових коштів до сільського бюджету, враховуючи погодження постійної комісії з питань бюджету Черемошненська сільська рада в и р і ш и л а:

 

ВИРІШИЛА:

1.      Встановити на території Черемошненської сільської ради Погребищенського

району, Вінницької області податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатками  1 – 3.

2.      Це рішення набуває чинності з моменту його офіційного оприлюднення.

3.      Оприлюднити дане рішення після його прийняття у газеті “Колос”та на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет .

4.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету,….  

 

 

 

 

Сільський голова:                                                    В.П. Омельчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Додаток  1    

                                                                     до рішення  Черемошненської  сільської ради

                                                                     від 16.01.2017 року  №247

 Податок на нерухоме майно, відмінне  від земельного податку

 

 1.Платники податку

      Платниками податку  є фізичні  та юридичні особи , в тому числі  нерезиденти, які  є власниками   обертів  житлової       та/або нежитлової нерухомості.

     Визначення  платників податку  в разі   перебігання обертів житлової  та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій  або спільній  сумісній власності  кількох осіб:

   Якщо об’єкт  житлової  та/або нежитлової нерухомості  перебуває спільній частковій  власності     кількох осіб, платником податку  є кожна  з цих осіб за належну її частку ;

   Якщо  об’єкт  житлової та /або нежитлової нерухомості  перебуває у спільній  сумісній  власності кількох осіб, але не  поділений  в натурі, платником податку  і одна з таких  осіб-власників

 

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка податку,(відсотку  від мінімальної заробітної плати  встановленої  законом  на  1 січня  звітного податкового року)

1

Житловий будинок –будівля  капітального типу , споруджена з дотриманням  вимог, встановлених законом , іншими нормативно- правовими актами, і призначена для  постійного  у ній проживання. Житлові будинки  поділяються на житлові будинки  садибного типу  та житлові будинки  квартирного типу  різної поверхності .Житловий будинок садибного типу –житловий будинок  розташований  на окремі земельні ділянці ,який складається  із житлових та допоміжних (нежитлових )приміщень.

0,1%

2

Квартира –ізольоване помешкання  в житловому будинку , призначене   та придатне  для постійного  у ньому  проживання

0,1%

3

 Прибудова до житлового будинку –частина будинку розташована поза контуром  його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною  частиною  будинку одну (або більше) спільну  капітальну  стіну

0,1%

4

Котедж –одно-,півтора поверховий  будинок невеликої житлової площі для постійного  чи тимчасового проживання  з присадибною ділянкою

0,5%

5

Садові будинки –будинки для літнього (сезонного) використання , які  в питаннях  нормування площі забудови , зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання  не відповідають  нормативам, установленим  для житлових будинків

0,5%

6

Дачні будинки-житлові  будинки для  використання  протягом року  з метою  позаміського  відпочинку

0,25%

 

Секретар  сільської ради                                     Л.Хамрило

 

 

 

 

                                                                                        Додаток 3

                                                                              До рішення  Черемошненської

                                                               сільської ради  від 16.01.2017 року №247

 

 Розмір  ставок  податку на нерухоме майно, відмінне  від земельного  податку, для об’єктів  нежитлової  нерухомості

 

 

 

Типи  об’єктів  нежитлової нерухомості

Ставка  податку , відсотки

1

Будівлі готельні-готелі,  мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні  бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку

0,5%

2

 Будівлі  офісні –будівлі фінансового обслуговування , адміністративно-побутові будівлі, будівлі  для конторських та адміністративних цілей

0,5%

3

Будівлі  торгівельні-торгові  центри, магазини, універмаги, павільйони та зали для  ярмарків , станції технічного обслуговування  автомобілів

0,5%

4

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

2,0%

5

Магазини, загальною  площею до 200 кв. метрів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі  й громадського харчування , будівлі  підприємств побутового обслуговування

0,5 %

6

Гаражі-гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

0,25 %

7

Господарські (присадибні) будівлі –допоміжні (нежитлові) приміщення , до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні,  вбиральні , погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції , тощо

0,05%

8

Інші будівлі

0,05%

 

 Секретар  сільської ради                                         Л.С.Хамрило

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕРЕМОШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Погребищенський  район, Вінницька область

22240  Вінницька область, Погребищенський район,   с. Черемошне, вул. Клубна 20,  телефон 2-67-16 emailCherem@pogrda.gov.ua

 

РІШЕННЯ СЕСІЇ №248

«16» січня 2017 р.                            15 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 14 сесії Черемошненської сільської ради   6 скликання № 146 від 26.12.2011 року «Про  встановлення ставок  єдиного податку  з  фізичних  осіб – підприємців, які  здійснюють господарську діяльність» та викладення його у новій редакції

У  відповідності  до   п.24 ч.1 ст.26,ч.1 ст.59, ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,ст.7,ст.10, п.12.3, п.12.4 ст.12, ст.291, 292, 293, 294,295,п.4 розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні положення  Податкового кодексу України,  з метою  регулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, встановлення ставок єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії  сільської ради  з  питань  бюджету та соціально-економічного розвитку,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Встановити  ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб підприємців які  здійснюють господарську діяльність в  залежності  від  виду  діяльності ,  діяльність  яких  підпадає  під  дію  статті 291 Податкового кодексу України, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:

 

 

п/п

 

 

Група

Платників

єдиного податку

 

 

КВЕД

чинний

від

01.01.2012 р

 

 

 

 

 

Вид діяльності

 

 

 

 

1

Фізичні особи-підприємці,які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень

 

 

Ставки

єдиного

податку до

прожиткового мінімуму(станом на1січня податкового  року

 

1.

1

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

 

2.

1

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві 

10%

 

3.

1

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

 

4.

1

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

10%

 

5.

1

14.10

Виробництво верхнього одягу

10%

 

6.

1

14.14

Виробництво спіднього одягу

10%

 

7.

1

14.19

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

10%

 

8.

1

15.20

Виробництво взуття

10%

 

9.

1

43.32

Установлення столярних виробів    

10%

 

10.

1

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

10%

 

11.

1

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

10%

 

12.

1

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом та взуттям

100%

 

13.

1

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

100%

 

14.

1

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

5%

 

15.

1

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

5%

 

16.

1

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

5%

 

17.

1

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

5%

 

18.

1

13.30

 Оздоблення текстильних виробів

10%

 

19.

1

81.21

 Загальне прибирання будинків

 

5%

 

20.

1

74.20

Діяльність у сфері фотографії

5%

 

21.

1

96.01

Прання,оброблення білизни та інших текстильних  виробів

5%

 

22.

1

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

8%

 

23.

1

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

5%

 

 

2

Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері  ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

- не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

- обсяг доходу не перевищує 1500000 грн.

 

 

Ставки

єдиного

податку до

розміру мінімальної заробітної плати (станом на1січня податкового  року)

 

24.

2

01.11

Допоміжна діяльність у рослинництві

10%

 

25.

2

01.12

Вирощування рису

10%

 

26.

2

01.13

Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів

10%

 

27.

2

01.15

Вирощування тютюну

10%

 

28.

2

01.16

Вирощування прядивних культур

10%

 

29.

2

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

10%

 

30.

2

01.28

Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур

10%

 

31.

2

01.63

Післяурожайна діяльність

10%

 

32.

2

01.64

Оброблення насіння для відтворення

10%

 

33.

2

01.49

Розведення інших тварин

10%

 

34.

2

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

10%

 

35.

2

01.50

Змішане сільське господарство

10%

 

36.

2

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

15%

 

37.

2

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

15%

 

38.

2

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

15%

 

39.

2

03.12

Прісноводне рибальство

10%

 

40.

2

03.22

Прісноводне рибництво (аквакультура)

10%

 

41.

2

13.92

Виробництво готових текстильних виробів,крім одягу

15%

 

42.

2

14.10

Виробництво верхнього одягу

15%

 

43.

2

14.14

Виробництво спіднього одягу

15%

 

44.

2

14.19

Виробництво іншого одягу та аксесуарів

15%

 

45.

2

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

15%

 

46.

2

36.00

Збирання,очищення та розподілення води

15%

 

47.

2

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель 

20%

 

48.

2

42.21

Будівництво трубопроводів

20%

 

49.

2

43.21

Електромонтажні роботи

15%

 

50.

2

43.22

Монтаж систем опалення, вентиляції

20%

 

51.

2

43.22

Газопровідні роботи

20%

 

52.

2

43.31

Штукатурні роботи

15%

 

53.

2

43.32

Установлення столярних виробів (Включає монтаж (установлення)  металевих вікон, дверей, воріт  власного виробництва.)

15%

 

54.

2

43.34

Малярні роботи та скління

15%

 

55.

2

45.11

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами

20%

 

56.

2

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

20%

 

57.

2

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

20%

 

58.

2

45.40

Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт мотоциклів

20%

 

59.

2

46.11

Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

20%

 

60.

2

46.19

 

Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

20%

 

61.

2

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

20%

 

62.

2

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

20%

 

63.

2

46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

20%

 

64.

2

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

20%

 

65.

2

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля 

20%

 

66.

2

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами 

 

20%

 

67.

2

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

20%

 

68.

2

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

20%

 

69.

2

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20%

 

70.

2

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

15%

 

71.

2

47.42

 

Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

20%

 

72.

2

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

15%

 

73.

2

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

20%

 

74.

2

    47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

20%

 

75.

2

 

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів   

10%

 

76.

2

95.21

Ремонт радіотелевізійної аудіо та відеоапаратури

10%

 

77.

2

95.22

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення

10%

 

78.

2

95.25

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

15%

 

79.

2

95.29

Ремонт годинників і ювелірних виробів

10%

 

80.

2

13.30

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10%

 

81.

2

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів із тимчасового розміщування

10%

 

82.

2

56.29

Інша діяльність із постачання готових страв

15%

 

83.

2

56.21

Постачання готових страв для подій

10%

 

84.

2

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 

20%

 

 

85.

2

49.32

Надання послуг таксі

15%

 

86.

2

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань

10%

 

87.

2

49.41

Діяльність вантажного автомобільного транспорту

15%

 

88.

2

52.29

Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

15%

 

89.

2

68.20

Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна(житлові приміщення,загальна площа яких не перевищує 100кв.м.,нежитлові приміщення(споруди,будівлі та/або їх частини,загальна площа яких не перевищує 300 кв.м.

10%

 

90.

2

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

10%

 

91.

2

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

10%

 

92.

2

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

15%

 

93.

2

62.02

Консультування з питань інформатизації

10%

 

94.

2

62.01

Комп'ютерне програмування

15%

 

95.

2

62.04 .

Інша діяльність у сфері   інформаційних технологій і комп’ютерних систем

10%

 

96.

2

63.11.

оброблення  даних(розміщення  інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

10%

 

97.

2

63.12.

Веб-портали

10%

 

98.

2

63.99

Надання інших  інформаційних послуг,н.в.і.у

10%

 

99.

2

95.11.

Ремонт  комп’ютерів  і периферійного устаткування

10%

 

100.

2

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання

10%

 

101.

2

69.10

Діяльність у сфері права    (Включає надання консультацій щодо судово-правових питань суб'єктами без статусу адвоката.)

20%

 

102.

2

73.20

Дослідження кон”юктури ринку та виявлення суспільної думки

10%

 

103.

2

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

10%

 

104.

2

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

15%

 

105.

2

73.11

Рекламні агентства

15%

 

106.

2

73.12

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації

15%

 

107.

2

71.11

Діяльність у сфері архітектури

15%

 

108.

2

71.12

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

8%

 

 

109.

2

74.90

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань

8%

 

110.

2

74.30

Надання послуг із перекладу 

10%

 

111.

2

59.20

Видання звукозаписів

20%

 

112.

2

85.32

Професійно-технічна освіта

10%

 

113.

2

86.21

 

Загальна медична практика

8%

 

114.

2

86.22

Спеціалізована  медична практика

8%

 

115.

2

86.23

Стоматологічна практика

8%

 

116.

2

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров”я людини

8%

 

117.

2

75.00

Ветеринарна діяльність

10%

 

118.

2

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для людей похилого віку та інвалідів 

8%

 

119.

2

38.11

Збирання безпечних відходів

10%

 

120.

2

59.11

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм

10%

 

121.

2

90.01

Театральна та концертна діяльність

10%

 

122.

2

90.02

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів

10%

 

123.

2

90.03

Індивідуальна мистецька діяльність

10%

 

124.

2

79.90

Надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність

10%

 

125.

2

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

10%

 

126.

2

93.11

Функціюванняспортивних споруд

10%

 

127.

2

93.12

Діяльність спортивних клубів

10%

 

128.

2

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

10%

 

129.

2

96.01

Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів 

10%

 

130.

2

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

15%

 

131.

2

96.03.

Організування поховань і надання суміжних послуг

10%

 

132.

2

93.13

Діяльність фітнес-центрів

10%

 

 2. Суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи-платники  єдиного податку першої та другої груп  сплачують єдиний податок  шляхом здійснення авансового внеску   не пізніше  20 числа (включно) поточного  місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити оплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік ), але не більш як до кінця поточного звітного року.

  3.Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

  4.Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку , ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.      Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України. 

  5.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої  та другої групи є календарний рік.

  6.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.             

  7. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 Податкового кодексуУкраїни. Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового  КодексуУкраїни,  та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками,встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи.

 8.Платники   єдиного  податку  другої   групиподають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені Податковим кодексом України .

  9.Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси.

 10.У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

 11. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

 12. Суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи зобов»язані у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності.

 13. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про засади  державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”, під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Колос» не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.         

 14.Копію рішення про встановлення  ставок єдиного податку у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської МДПІ.  

15.Рішення набирає чинності  з   17  січня   2017 року .   

16.Вважати таким, що втратило чинність рішення 14сесії сільської ради 6 скликання   від 26.12. 2011 року  №_146_  ««Про встановлення    ставок  єдиного податку  з  фізичних  осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність»

 17. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань бюджетута соціально-економічного розвитку  ( голова – Ільченко М.Т.).

 

Сільський голова                                                             В.П. Омельчук