ЧЕРЕМОШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Погребищенський  район, Вінницька область
22240  Вінницька область, Погребищенський район,   с. Черемошне, вул. Клубна 20,  телефон 2-67-16 email – Cheremoshnesilskarada@gmail.com
Р І Ш Е Н Н Я №428
23 травня 2018  року                                                          25 сесія  7 скликання
Про оприлюднення проекту рішення Черемошненської сільської ради
« Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2019 рік»
 
      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст.10, 12, ст.212, ст.265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст.267,ст.ст.271-287 ,ст.291, 292, 293, 294,295 Податкового кодексу України,  Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально економічного розвитку Черемошненської сільської ради,  сесія сільської  рада  В И Р І Ш И Л А:
 
1. Встановити  на території   Черемошненської сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2019 рік ставки  місцевих податків  :
      1.1. в тому числі :
         - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
         - транспортного податку додаток ;
         - земельного податку ;
          - єдиного податку;
          - акцизного податку. 
      1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік (додатки 1.2, 3.2).   
2. Затвердити: 
-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 1, (додаток 1,1 -  ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки , 1,2 - пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на нерухоме майно ),  ;
- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 2) ;
- положення про механізм справляння земельного податку  - додаток 3, ставки земельного податку - 3,1,  пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на землю – 3,2.
- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  акцизного о податку  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 4) ;
 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 5) ;
                          3. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про засади        
                    державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”,    
                    під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про    
                    оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Колос» 
                    не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.          
    4. Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2019 рік у десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  у Погребищенське відділення  Калинівської ОДПІ.   
      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та соціально економічного розвитку Черемошненської сілсьької ради.
      6. Визнати таким, що втратили чинність:
1)  рішення  17 сесії сільської ради від 14 червня 2017 року №_293_ «Про  встановлення  податку на  нерухоме майно , відмінне  від  земельної ділянки.»;
2)   рішення  17 сесії сільської ради від 14 червня 2017 року №_284_ «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2018 р.»
 3)  рішення 17 сесії сільської ради від 14 червня 2017 року №_287_ «Про  встановлення ставок  єдиного податку  з  фізичних  осіб – підприємців, які  здійснюють господарську діяльність»
 
 
  5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.
 
 
 
 Сільський голова           В.П.Омельчук  
                                                                                        
 
Додаток 1
до рішення 25 сесії Черемошненської  сільської  ради
 7 скликання
від 23 травня 2018 року № 428_
  
ПОЛОЖЕННЯ 
про механізм справляння та порядок зарахування до бюджету                          сум  податку на нерухоме  майно, відмінне від земельної ділянки                      в  Черемошненській   сільській раді
 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
 
1. Платники податку
1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.
 
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.
 
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.
3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.
3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.
 
4. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
4.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року. (Додаток 2)
 
 
 
Таблиця 1
Код області Код району Код 
згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
        05        234     87800  Черемошненська  сільська рада 
 
Класифікація будівель та споруд Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код 
найменування для юридичних осіб для фізичних осіб
1зона 2 зона 3зона 1 зона 2зона 3 зона
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні
1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,150 0,150 
1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,150 0,150 
1110.3  Будинки садибного типу  0,150 0,150 
1110.4  Будинки дачні та садові  0,500 0,500 
112  Будинки з двома та більше квартирами
1121  Будинки з двома квартирами
1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,500 0,500 
1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,500 0,500 
1122  Будинки з трьома та більше квартирами
1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,500 0,500 
1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  0,500 0,500 
1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,500 0,500 
113  Гуртожитки
1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1130.9  Будинки для колективного проживання інші  0,500 0,500 
12  Будівлі нежитлові
121  Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211  Будівлі готельні
1211.1  Готелі  0,500 0,500 
1211.2  Мотелі  0,500 0,500 
1211.3  Кемпінги  0,500 0,500 
1211.4  Пансіонати  0,500 0,500 
1211.5  Ресторани та бари  0,500 0,500 
1212  Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  
1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  
1212.3  Центри та будинки відпочинку  
1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  
122 Будівлі офісні
1220  Будівлі офісні
1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  
1220.3  Будівлі органів правосуддя не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1220.4  Будівлі закордонних представництв не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,500 0,500 
1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,500 0,500 
123  Будівлі торговельні
1230  Будівлі торговельні
1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,500 0,500 
1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів 
1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  0,500 0,500 
1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  0,500 0,500 
1230.6  Будівлі підприємств побутового  обслуговування  0,500 0,500 
1230.9  Будівлі торговельні інші  0,500 0,500 
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  
1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  
1241.3  Будівлі міського електротранспорту  
1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  
1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  
1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  
1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо  
1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  
1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,050 0,050 
1242  Гаражі
1242.1  Гаражі наземні  0,250 0,250 
1242.2  Гаражі підземні  
1242.3  Стоянки автомобільні криті  
1242.4  Навіси для велосипедів  
125  Будівлі промислові та склади
1251  Будівлі промислові5
1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1252  Резервуари, силоси та склади
1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  
1252.2  Резервуари та ємності інші  
1252.3  Силоси для зерна  
1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  
1252.5  Склади спеціальні товарні  
1252.6  Холодильники  
1252.7  Складські майданчики  
1252.8  Склади універсальні  
1252.9  Склади та сховища інші5 
126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261  Будівлі для публічних виступів
1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  
1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  1,000 
1261.3  Цирки  
1261.4  Казино, ігорні будинки  
1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  
1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  
1262  Музеї та бібліотеки
1262.1  Музеї та художні галереї5 
1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 
1262.3  Технічні центри  
1262.4  Планетарії5 
1262.5  Будівлі архівів5 
1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 
1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  
1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  
1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  
1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 1,500 1,500 
1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1265  Зали спортивні5
1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  
1265.2  Басейни криті для плавання  
1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  
1265.4  Манежі легкоатлетичні  
1265.5  Тири  
1265.9  Зали спортивні інші  
127  Будівлі нежитлові інші
1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1  Будівлі для тваринництва не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.2  Будівлі для птахівництва не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.3  Будівлі для зберігання зерна не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.4  Будівлі силосні та сінажні не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.6  Будівлі тепличного господарства не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.7  Будівлі рибного господарства не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  
1272.3  Цвинтарі та крематорії 
1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1  Пам’ятки історії та архітектури не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1  Казарми Збройних Сил не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів не є об'єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового Кодексу України
 
1274.4  Будівлі лазень та пралень  
1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,050 0,050 
 
                                         Додаток 4
                                                       Встановлено  рішенням _25__сесії   Черемошненської сільської ради 7 скликання від 23 травня 2018р. №_428____
 
СТАВКИ 
земельного податку1
Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
з  01 січня 2019  року.
 
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код 
згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
05        234                 87800             Черемошненська сільська рада
Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення 
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4      1,000               1,000           1,000      1,000
01.02 Для ведення фермерського господарства4 1,000 1,000          2,000 1,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0,500 0,500
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,500 0,500
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,500 0,500
01.06 Для колективного садівництва4 
01.07 Для городництва4 0,500 0,500
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 0,500 0,500
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства  п.282.1.4 
01.11 Для надання послуг у сільському                      господарстві  1,000 1,000 1,000 1,000
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції  
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1,000 1,000 1,000 1,000
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,100 0,100 0,100 0,100
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,100 0,100 0,100 0,100
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,100 0,100              0,100            0,100
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання  0,100 0,100 0,100 0,100
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  0,100 0,100 0,100 0,100
02.06 Для колективного гаражного будівництва  0,100 0,100 0,100 0,100
02.07 Для іншої житлової забудови   0,100 0,100 0,100 0,100
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
03 Землі громадської забудови 
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  1,000 1,000 1,000 1,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування  1,000 1,000 1,000 1,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ  1,000 
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  1,000 1,000 
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки  
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування  1,000 1,000 
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування   1,000 1,000 
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови   1,000 1,000 
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 
04 Землі природно-заповідного фонду 
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників  
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків  
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків  
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва  
04.08 Для збереження та використання заказників  
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ  
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи  
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків  
05 Землі іншого природоохоронного призначення 
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів  
06.03 Для інших оздоровчих цілей  
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 0,100 0,100    0,100 0,100
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 
07.03 Для індивідуального дачного будівництва  0,100                      0,100 0,100 0,100
07.04 Для колективного дачного будівництва   0,100 0,100 0,100 0,100
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
08 Землі історико-культурного призначення 
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини   
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів  
08.03 Для іншого історико-культурного призначення  
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг   1,000 1,000 1,000 1,000
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення  1,000 1,000 1,000 1,000
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами  1,000 1,000 1,000 1,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами  1,000 1,000 1,000 1,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення  1,000 1,000            1,000 1,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами  1,000          1,000 1,000 1,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів  1,000 1,000 1,000 1,000
10.06 Для сінокосіння  1,000 1,000 1,000 1,000
10.07 Для рибогосподарських потреб  1,000 1,000 1,000 1,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  1,000 1,000 1,000 1,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд  1,000 1,000 1,000 1,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів  
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами   0,100 0,100            0,100 0,100
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  0,100 0,100 0,100 0,100
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств  0,100 0,100 0,100 0,100
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)  1,000 1,000 1,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3,000 5,000 
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту   
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту   
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 0,100 0,100 0,100 0,100
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту  
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту  
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту  
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій  
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту  
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій  5,000 5,000 
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку  0,100 0,100 
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку  
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій   1,000 1,000 
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії  
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 
16 Землі запасу  
17 Землі резервного фонду  
18 Землі загального користування4 
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду  
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.
2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.
                                                     6. Пільги  щодо сплати  земельного податку
        6.1. Від сплати земельного податку звільняються  фізичні особи:
        6.1.1 інваліди першої і другої групи;
       6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
       6.1.3. пенсіонери (за віком);
       6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
      6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
      6.1.6. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 даного пункту, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:
      6.1.7. для ведення особистого селянського господарства- у розмірі не більше як 2 гектари;  
      6.1.8. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  в селі - не більш як 0,25 гектара;
     6.1.9. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;
     6.1.10. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; 
     6.1.11. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.
 
Додаток
до рішення _25__сесії   Черемошненської сільської ради 7 скликання від 23 травня 2018р. №_428____
 
 
 
1. Встановити   ставки  єдиного  податку  для  фізичних  осіб підприємців які  здійснюють господарську діяльність в  залежності  від  виду  діяльності передбаченого КВЕД-2010 ,  діяльність  яких  підпадає  під  дію  статті 291 Податкового кодексу України, з розрахунку на календарний місяць в таких розмірах:
 
 
п/п 
 
Група 
плат
ників 
єдино
го подат
ку 
 
КВЕД
              
                   
                             Вид діяльності
Ставки 
Єдиного
податку до
розміру мінімальної заробітної плати(станом на1січня податкового  року)
    1 Фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень; 
 
   1.              1 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві    10%
   2.      1 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві      10%
   3.      1 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві     10%
   4.      1 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу     10%
   5.      1 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу      10%
   6.      1 14.14 Виробництво спіднього одягу     10%
   7.      1 14.19 Виробництво іншого одягу й  аксесуарів     10%
   8.      1 15.20 Виробництво взуття     10%
   9.      1 43.32
Установлення столярних виробів         10%
  10.      1  45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів     10%
  11.      1 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами     10%
  12.      1   47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям    10%
  13.      1   47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами    10%
  14.      1 95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів     5%
  15.      1   95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання     5%
  16.      1   95.12 Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)     5%
  17.      1  95.21  Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення    5%
  18.      1     95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання    5%
  19.      1 95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів    5%
  20.      1 95.29  Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку     5%
  21.      1 13.30  Оздоблення текстильних виробів      10%
  22.      1 81.21  Загальне прибирання будинків
    5%
  23.      1 74.20  Діяльність у сфері фотографії     5%
  24.      1 96.01  Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів 
    5%
  25       1 96.02  Надання послуг перукарнями та салонами краси     8%
  26.      1 96.03  Організування поховань і надання суміжних послуг     5%
       2 Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,платникам єдиного податку та/або населенню,виробництво та/або продаж товарів,діяльність у сфері  ресторанного господарства за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
-не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах,одночасно не перевищує 10 осіб;
- обсяг доходу не перевищує 1000000 грн.    
 27.     2   01.11 Допоміжна діяльність у рослинництві     10%
 28.     2   01.12 Вирощування рису     10%
 29.     2   01.13 Вирощування овочів та баштанних культур, коренеплодів та бульбоплодів     10%
 30.     2   01.15 Вирощування тютюну     10%
 31.     2   01.16 Вирощування прядивних культур     10%
 32.     2   01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур     10%
 33.     2   01.21  Вирощування винограду      10%
 34.   01.24 Вирощування зерняткових та кісточкових фруктів     10%
 35.     2   01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев та чагарників     10%
 36.      2   01.28 Вирощування пряних, ароматичних та лікарських культур     10%
 37.     2   01.63 Післяурожайна діяльність     10%
 38.     2   01.64 Оброблення насіння для відтворення     10%
 39.     2   01.49 Розведення інших тварин     10%
 40.     2   01.46 Розведення свиней     10%
 41.     2   01.47 Розведення свійської птиці     10%
 42.     2   03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура)     10%
43.     2 01.50 Змішане сільське господарство     10%
 44.     2 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві     15%
 45.     2 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві     15%
 46.     2 02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві      15%
 47.     2 03.12 Прісноводне рибальство      10%
 49.     2 10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості      10% 
 50.     2 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу      15%
 51.     2 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу        15%
 52.     2 14.14 Виробництво спіднього одягу      15%
 53.     2 14.19 Виробництво іншого одягу й  аксесуарів      15% 
 54.     2 15.20 Виробництво взуття      15%
 55.     2   16.10 Лісопильне та стругальне виробництво     15%
 56.     2    16.22 Виробництво щитового паркету     10%
 57.     2   16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів     10%
 58.     2    23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва      10%
 59.     2    43.91 Покрівельні роботи     10%
 60.     2     23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу      10%
 61.     2     23.70  Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю      10%
 62.     2  25.12 Виробництво металевих дверей і вікон      15%
 63.     2    43.32
Установлення столярних виробів (Включає монтаж (установлення)  металевих вікон, дверей, воріт  власного виробництва.)     15%
 64.     2    33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення      12%
 65.     2    33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання     12%
 66.     2    33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання     12%
 67.     2     95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання     12%
 68.     2    31.09  Виробництво інших меблів      10%
 69.     2    95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння      10%
 70.     2    32.91 Виробництво мітел і щіток      5%
 71.     2    22.19 Виробництво інших ґумових виробів      5%
 72.     2  36.00 Забір, очищення та постачання води       15%
 73.     2  41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель       20%
 74.     2  42.21 Будівництво трубопроводів      20%
 75.      2  43.21 Електромонтажні роботи      15%
 76.     2  43.31 Штукатурні роботи     15%
 77.     2  43.34 Малярні роботи та скління     15%
 78.     2  45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами     20%
 79.     2  45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів      20%    
 80.     2  45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів      20%
 81.     2  45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування та ремонт мотоциклів      20%
 82.     2  46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами      20%
 
 83.     2  46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами     20%
 84.     2  46.19
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту     20%
 85.     2  46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин     20%
 86.     2  46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням     20%
 87.     2  46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами     20%
 88.     2  46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням     20%
 89.     2  46.90 Неспеціалізована оптова торгівля      20%
 90.     2  47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами   
    20%
91.     2  47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах      20%
 92.     2  47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах      20%
 93.     2  47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах       20%
 94.     2  47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах     15%
 95.     2  47.42 Роздрібна торгівля  телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах    20%
 96.     2    47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах    20%
 97.     2    47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах    20%
 98.     2    47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах    20%
 99.     2    47.76 Роздрібна торгівля  квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах    20%
 100.     2    47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах    20%
 101.     2    82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань(Включає перепродаж стартових пакетів та скретч-карток поповнення рахунку мобільного зв’язку без активації послуги зв’язку.)   10%
 102.     2   47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах      15%
 103.        47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет    20%
104.     2     47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами    10%
105.                2   47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами     20%
106.     2 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям    20%
107.     2 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами    20%
108.     2
   95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів        10%
109.     2     95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання    10%
110.     2    95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку та зображення    10%
111.     2    95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання     10%
112.     2    95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів     15%
  113.     2    95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку     10%
  114.     2   13.30 Оздоблення текстильних виробів  особистого вжитку    10%
      115.     2 95.12 Ремонт обладнання зв'язку(Включає ремонт мобільних телефонів)    10%
116.
    2   55.10 Діяльність готелів і подібних засобів із тимчасового розміщування    10% 
117.     2   56.29 Інша діяльність із постачання готових страв     15%
118.     2   56.21 Постачання готових страв для подій     10%
119.     2   49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення      20%
 
120.     2   49.32 Надання послуг таксі     15%
121.     2   49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, не віднесений до інших угруповань     10%
122.     2  49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту     15%
123.     2  52.29 Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту     15%
124.      2  68.20 Надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна(житлові приміщення,загальна площа яких не перевищує 100кв.м.,нежитлові приміщення(споруди,будівлі та/або їх частини,загальна площа яких не перевищує 300 кв.м.     10%
    125. 2  77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів     10%
126. 2  77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів     10%
127. 2  77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання     15%
  128. 2  77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, включаючи комп'ютери     20%
129. 2    77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, не віднесених до інших угруповань    10% 
130. 2  62.02 Консультування з питань інформатизації     10%
131. 2  62.01 Комп'ютерне програмування     15%
132. 2   62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням    15%
133. 2   63.11 Оброблення даних, надання послуг із розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність    15%
 134.  2 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки     10%
 135. 2   02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві    10%
 136. 2   70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування     8%
 137.      2  59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм    15%
 138. 2  73.11 Рекламні агентства    15%
 139. 2  73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації    15%
 140.    71.11 Діяльність у сфері архітектури    15%
 141.       2     71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах     8%
 142. 2    74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, не віднесена до інших угруповань    8% 
 143.  2  74.20 Діяльність у сфері фотографії     8%
 144. 2  74.30 Надання послуг із перекладу      10%
 145. 2  59.20 Видання звукозаписів    20%
 146. 2    63.99 Надання інших інформаційних послуг, не віднесених до інших угруповань     8%
 147. 2    69.10 Діяльність у сфері права    (Включає надання консультацій щодо судово-правових питань суб'єктами без статусу адвоката.)     20%
148. 2    73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації      8%
149. 2    74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну      8%
150. 2    82.30 Організування конгресів і торговельних виставок     10%
151. 2    82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, не віднесених до інших угруповань     10%
152. 2     85.32 Професійно-технічна освіта     10%
153. 2     85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку     10%
154. 2     85.52 Освіта у сфері культури     10%
155. 2     85.59 Інші види освіти, не віднесені до інших угруповань     10%
156. 2   86.21
Загальна медична практика     8%
157. 2   86.22 Спеціалізована  медична практика     8%
158. 2   86.23 Стоматологічна практика     8%
159. 2   86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров”я людини     8%
160. 2  75.00 Ветеринарна діяльність     10%
161. 2  88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для людей похилого віку та інвалідів       8%
162. 2  38.11 Збирання безпечних відходів      10%
163. 2  59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм      10% 
164. 2    58.29 Видання іншого програмного забезпечення     15%
165. 2    58.21 Видання комп'ютерних ігор     15%
166. 2  90.01 Театральна та концертна діяльність      10%
167. 2  90.03 Індивідуальна мистецька діяльність       10%
168. 2  93.12 Діяльність спортивних клубів     10%
169. 2  96.01 Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів       10% 
170. 2  96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси     15%
171. 2  96.03. Організування поховань і надання суміжних послуг      10%
172. 2  93.13 Діяльність фітнес-центрів      10%
      2. Суб”єкти підприємницької діяльності-фізичні особи-платники  єдиного податку першої та другої груп  сплачують єдиний податок  шляхом здійснення авансового внеску   не пізніше  20 числа (включно) поточного  місяця. 
Такі платники єдиного податку можуть здійснити оплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік ), але не більш як до кінця поточного звітного року.
      3. Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.
      4. Платники єдиного податку першої та другої груп та платники єдиного податку третьої групи ( фізичні особи-підприємці) які не є платниками податку на додану вартість,  , ведуть книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів.
      5. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої  та другої групи є календарний рік.
      6.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.             
     7. Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 Податкового кодексу України. Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового  Кодексу України,  та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи. 
      8. Платники   єдиного  податку  другої   групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені Податковим кодексом України . 
       9.Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси. 
      10. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
      11. У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.
     12.Суб»єкти підприємницької діяльності-фізичні особи зобов»язані у передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на здійснення певних видів господарської діяльності.
 
 
 
Сільський голова                   В.П.Омельчук
 
Додаток 1.2
до проекту  рішення _25__сесії   Черемошненської сільської ради 7 скликання від 23 травня 2018р. №_428____
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію  з 1 січня 2019 року.
Адміністративно-територіальні одиниця, на яку поширюється дія рішення ради: Черемошненська сільська рада 
 
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування населеного пункту
05 243 87800 С.Черемошне, с. Степанки, с. Кулешів, с. Веселівка
 
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання 
за рік)
 
1. інваліди першої і другої групи;
2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;
3. пенсіонери (за віком);
4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 100
100
 
100
100
 
 
100
 
Секретар сільської                 Л.С.Хамрило
 
 
Додаток 3.2
                   до проекту до рішення _25__сесії   Черемошненської сільської ради 7 скликання від 23 травня 2018р. №_428____
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих 
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового 
кодексу України, із сплати земельного податку
 
Пільги  встановлюються  на  2019 рік  та  вводяться в дію з 1 січня 2019 року.
 
Адміністративно-територіальна одиниця на яку поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
05 234 87800 Черемошненська  сільська рада Погребищенського району Вінницької області
 
Група платників, категорія/цільове призначення 
земельних ділянок Розмір пільги 
(відсотків суми податкового зобов’язання   за рік)
1 2
1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100
 
 
Секретар сільської ради                       Л.С.Хамрило