ЧЕРЕМОШНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Погребищенський  район, Вінницька область

22240  Вінницька область, Погребищенський район,   с. Черемошне, вул. Клубна 20,  телефон 2-67-16 emailCheremoshnesilskarada@gmail.com

РІШЕННЯ СЕСІЇ №595

«26» червня 2019 р.                          39 сесія 7 скликання

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 р.

 

      Відповідно до ч.1  ст.143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ст.69 Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Бюджетного кодексу України, ст.10, 12, ст.212, ст.265, підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266, ст.267,ст.ст.271-287 ,ст.291, 292, 293, 294,295Податкового кодексу України, Закону   України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з метою  врегулювання відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків, залучення додаткових надходжень коштів до сільського бюджету,     враховуючи погодження    постійної  комісії    з  питань  бюджету та соціально економічного розвитку Черемошненської сільської ради,  сесія сільської  рада  В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити  на території   Черемошненської сільської ради Погребищенського району Вінницької області на  2020 рік ставки  місцевих податків  :

      1.1. в тому числі :

         - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

         - транспортного податку додаток ;

         - земельного податку ;

          - єдиного податку;

          - акцизного податку.

      1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, зі сплати земельного податку,  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік (додатки 1.2, 3.2).  

2. Затвердити:

-  положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету сум податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 1, (додаток 1,1 -  ставки податку на нерухоме майно  відмінне від земельної ділянки , 1,2 - пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на нерухоме майно ),  ;

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  транспортного податку  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 2) ;

- положення про механізм справляння земельного податку  - додаток 3, ставки земельного податку - 3,1,  пільги для фізичних та юридичних осіб зі сплати податку на землю – 3,2.

- Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  акцизного о податку  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 4) ;

 - Ставки, положення про  механізм справляння та порядок зарахування до бюджету,  сум  єдиного податку  в  Черемошненській  сільській раді (Додаток 5) ;

                          3. З метою реалізації  положень статей  12-14 Закону України  “ Про засади       

                    державної регулярної  політики у сфері господарської діяльності”,   

                    під.12.3.3.,12.3.4. ст.12 Податкового кодексу України повідомити про   

                    оприлюднення та   забезпечити оприлюднення даного рішення в газеті «Колос»

                    не пізніш як у десятиденний строк після його прийняття та підписання.         

    4. Копію рішення про  встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2020 ріку десятиденний строк  з дня його оприлюднення надіслати  уКозятинське управління Погребищенська ДПІ .

      5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та соціально економічного розвитку Черемошненської сілсьької ради.

      6. Визнати таким, що втратили чинність:

1)   рішення  25 сесії сільської ради від 23.05.2018 року №_428_ « Про встановлення   ставок місцевих податків та пільг із сплати податків  на 2019 рік»

 

  5. Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

 

 

 

 Сільський голова           В.П.Омельчук